[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

 

  

ชื่อ : นายวันเผด็จ มีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายรังสิมันตุ์ สุระนาถ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายกรกฏ รัตนะโช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นางบุญสิริ สุทธิพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นางสาวดวงกิจ สาระศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายนัทพล อินทะมาตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายนำชัย ปัดชาสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครุ คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนสาระภาษาอังกฤษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายบุญจันทร์ ภูพันธะ
ตำแหน่ง : ครุ คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นางสาวธนภรณ์ สุพรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครุ คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายสถิตย์ ศรีวัชรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043009908

ชื่อ : นางสาวเกตุวดี บุญเทพ
ตำแหน่ง : ครุ คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนสาระสุขศึกษา พละศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายประสิทธิ์ ดีแป้น
ตำแหน่ง : ครุ คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนสาระคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายภุชงค์ ฉิมพลี
ตำแหน่ง : ครุ คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นางพัชราพร รัตนะโช
ตำแหน่ง : ครุ คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นางสาววิไลวรรณ ศรีคำมี
ตำแหน่ง : ครุ คศ.2
หน้าที่หลัก : สอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายคณพศ คำขวา
ตำแหน่ง : ครุ คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายรักษชน รักษาเคน
ตำแหน่ง : ครุ คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนสาระดนตรี นาฏศิลป์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นางสาวเนตนคร รักสิทธิ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครุ คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนสาระภาษาอังกฤษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นายสมพล ถิ่นสำโรง
ตำแหน่ง : ครุ คศ.1
หน้าที่หลัก : สอนสาระสุขศึกษา พละศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908

ชื่อ : นางสาวกัลญา สมประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
หน้าที่หลัก : สอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043-009908
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 : ฝ่ายปกครอง
5 : ฝ่ายบริการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5

https://www.facebook.com/Kru.Prasit.Dee
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5